PŘÍTOMNOST NA MAGISTRÁTU


V pondělí 14.9.2020 zastupitelstvo odvolalo z funkce primátora Dana Jiránka a s ním celou radu města, tedy i mne. Nově zvolené vedení města má v zastupitelstvu většinu, což je třeba respektovat, byť mohu mít na způsob svůj názor. Nehodlám zde kňourat, že mi bylo ublíženo. Tohle je prostě politika a patří to k ní.
Doufám, že nový člen vedení bude mít snahu navázat na vše pozitivní, co jsem se snažil v sociální oblasti prosadit.
Chtěl bych také poděkovat všem úředníkům magistrátu za jejich pomoc, radu a ochotu. Rád jsem s vámi spolupracoval.
Hodlám i nadále plnit to, pro co mne občané do zastupitelstva zvolili, ikdyž v pozici opozičního zastupitele. Určitě budu bedlivě sledovat, jak nová radnice naloží s vyhláškou o zákazu hazardu nebo jak naloží s územní rezervou na Růžovém poli.
Závěrem chci poděkovat všem za podporu.

Pokud budete se mnou chtít něco probrat, prosím napište mi email: soudek.top09@gmail.com.

Copyright © 2018| Petr Soudek