Jak se stát členem spolku KLADEŇÁCI.CZ a KLADEŇÁCI ?


Členem sdružení KLADEŇÁCI.CZ a KLADEŇÁCI může být občan České republiky starší 18 let. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky. Seznamte se se stanovami sdružení KLADEŇÁCI.CZ nebo stanovami sdružení KLADEŇÁCI. Vyplňte formulář Přihláška k členství.pdf, vytiskněte a podepište jej. Poté ho pošlete na adresu sdružení.