Účelem spolku Kladeňáci je zejména:

a) rozvoj demokracie, právního státu, pluralismu a ochrana základních lidských práv;
b) rozvoj občanské společnosti a společenské soudržnosti;
c) podpora aktivní účasti občanů na veřejném životě a
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse.

Dalším účelem spolku Kladeňáci je:

a) monitorovat dění na Kladně, zejména aktivity, které by vedly ke zhoršení kvality života obyvatel;
b) napomáhat lepší komunikaci občanů s magistrátem města Kladna;
c) iniciovat, organizovat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity v městě Kladno ve věcech kulturních, společenských, sportovních a ochrany životního prostředí;
d) propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje Kladna;
e) podporovat a aktivně uskutečňovat širší účast občanů v komunálních aktivitách s cílem zlepšení kvality života v obci Kladno;
f) vytvářet pro takové snahy příznivé podmínky a v tomto duchu spolupracovat s orgány městského obvodu, statutárního města, s nadacemi a dalšími státními a nestátními organizacemi, s podnikateli i s jednotlivci, a to i zahraničními a
g) podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Kladna k místu, kde žijí, a podporovat rozvíjení sousedských vztahů a navazování na místní tradice

This template downloaded form free website templates