Účelem spolku Kladeňáci.cz je zejména:

a) zlepšit kvalitu života občanů Kladna;
b) ochrana přírody a krajiny;
c) ochrana životního prostředí;
d) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
e) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
f) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
g) ochrana zeleně ve městě Kladno;
h) péče o území města Kladna;
i) podporovat rozvoj občanské společnosti;
j) zlepšit informování občanů o podstatných veřejných otázkách;
k) umožnit veřejnosti kontrolu a posílit její vliv na rozhodování samosprávy.

Za tímto účelem chceme dlouhodobě sledovat správu města a vývoj životního prostředí obecně i v konkrétních problematikách a lokalitách a v dialogu se zodpovědnými institucemi iniciativně navrhovat prospěšné změny. Budeme se snažit intervencemi na příslušných úřadech předcházet nežádoucím změnám a spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi. Jedním z cílů je poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství, provádět osvětovou činnost, podle možností informovat občany a organizovat občanské kampaně a petiční akce.
Hodnoty jako jsou tradice, odpovědnost a prosperita pro nás nejsou prázdná slova. Chceme podporovat vyrovnaný rozpočet a smysluplné investice do rozvoje města, chceme přívětivé město pro každou věkovou skupinu obyvatel.

This template downloaded form free website templates